Välkommen till Sedenborgs metallgjuteri!
Er kompletta leverantör från ritning till färdig produkt
Berätta mer

Tjänster

Några av de tjänster vi kan erbjuda

Sandgjutning

Anläggningen har stor flexibilitet och ger fina ytor och små släppvinklar.

Blästring

Allt gjutgods blästras eller slungrensas före leverans, vi har nu två anläggningar i drift.

Kokillgjutning

Vi använder metoden statisk kokillgjutning av detaljvikter upp till 10 kg.

Värmebehandling

Är en mycket viktig del av tillverkningsprocessen. Vid värmebehandling når man en bättre kombination av hållfasthet och hårdhet.

Bearbetning

Vi bearbetar i avancerade fleroperationsmaskiner och styrda svarvar.

Blockformning

Formning sker med vattenglasbunden sand och detaljvikten varierar mellan 0,1- ca 100 kg. Denna gjutmetod lämpar sig bra även för tillverkning av prototyper.

Vi har utrustning för såväl prototyptillverkning som till stora och små serier.

Sedenborgs och dess anställda skall leverera produkter och tjänster till både interna och externa kunder i rätt tid, till rätt kostnad och präglas av en hög miljömedvetenhet. Genom ständiga förbättringar skall verksamhetens åtaganden sträva mot noll fel.

Produkternas och tjänsternas kvalitetsnivå skall vara så hög att den utgör ett köpargument samtidigt som miljöpåverkande faktorer minimeras och föroreningar förebyggs. Samtliga anställda skall veta vilka krav som gäller från efterföljande intern eller extern kund samt kunna ställa krav på interna och externa leverantörer. Verksamhetens inverkan på den yttre miljön skall ständigt förbättras med avseende på lukt, buller och avfallshantering. Leveranser av ny produkt eller användandet av ny process får ej ske innan accepterad kvalitets- och miljönivå uppnåtts och samtliga säkerhetskrav är uppfyllda. Samtliga tillämpliga lagstiftningar, föreskrifter och övriga berörda krav är kända av personalen och skall efterlevas. Beakta miljöaspekter i varje beslut som fattas på alla nivåer i företaget samt att aktivt arbeta för att förebygga föroreningar av den yttre miljön. Marknadsaktiviteter som skapar orimliga kundförväntningar på produkten får inte förekomma.

Bearbetning

>
Maskin Namn Typ X-Axel Y-Axel Z-Axel Roterande Antal verktygplats Varvtal
HURCO VMX 30U 762 508 520 5Axl. 24 15000
MATSUURA 760VX RA-3 760 440 570 3Axl. 30 5000
MaTSUURA MC 760V2 760 440 570(+150 förhöjd) 4Axl. 30 5000
MORI SEIKI MV 65 1270 650 650(+200 förhöjd) 4Axl. 40 5000
MATSUURA MC 760V2 760 440 850 4Axl. 30 5000
MATSUURA MC 760V2 760 410 635 3Axl. 30 4500
MATSUURA MC 560V 560 400 450 3Axl. 20 7000
MATSUURA MC 500V2 510 360 600 3Axl. 20 4000
MORI SEIKI MV 55 1050 550 760 3Axl. 30 4000
HERMLE 2st C 40U 650 600 500 5Axl. 38 18000
NIIGATA HN50A 900 650 650 4Axl. 40 4000
HURCO VTXU 800 700 510 5Axl. 48 12000
MATSUURA MC 800V 800 450 685 3Axl. 30 5000
MORI SEIKI NH5000 DCG 730 730 850 4 AXL 40 14000

Gjutning


Formanläggning

HWS formmaskin metoden som formmaskinen använder är seiatsu luftström-pressmetoden. Anläggningen har stor flexibilitet och ger fina ytor och små släppvinklar. Brättstorlek 770 x 600 mm. Maximal formningshöjd är ca 280+280mm med möjlighet till 330mm i överdelen.

Blockformning

Formning sker med vattenglasbunden sand och detaljvikten varierar mellan 0,1- ca 100 kg. Vid tillverkning av vakuumformningsverktyg kan kanaler (stålrör) för temperaturstyrning ingjutas. Denna gjutmetod lämpar sig bra även för tillverkning av prototyper.

Kokillgjutning

Vi använder metoden statisk kokillgjutning av detaljvikter upp till 10 kg.

Historia

Lite historia om oss

 • 1939

  Starten

  1939 köpte grundaren till Sedenborgs Metallgjuteri Nore Sedenborg en tomt i Kvicksund på cirka 2 000 m2. Meningen var att han så småningom skulle bygga ett hus där.

 • 1944

  Första gjutningen

  1944 köpte han ytterligare en tomt i direkt anslutning till den första. Där skedde den första gjutningen 1944.

 • 1950

  Storhetstid

  I slutet på 1950-talet hade gjuteriet en storhetstid med totalt 7 anställda. Man gjöt Al- och Cu-gjutgods i sandformar.

 • 1957

  Kokillgjutning

  1957 började man med kokillgjutning av aluminiumlegeringar.

 • 1971

  Aktiebolag

  1971 ombildas företaget till aktiebolag.

 • 1978

  Lars Sedenborg

  1978 blev Nore Sedenborg sjukpensionerad 59 år gammal Lasse Sedenborg då 24 år gammal köpte företaget av sin far. Priset var 675 000 kr. Han hade dock redan 1975 tagit över ansvaret för företaget.

 • 1984

  Bearbetning

  1984 börjar företaget med bearbetning av godset.

 • 1994

  Formmaskin

  Sedenborgs Metallgjuteri investerade 1994 i en ny formmaskin av fabrikat HWS. Investeringen var 6,5 MSEK. Gjuteriet anställde 8 personer under hösten 1994.

 • 2006

  Investering

  2006 köptes Aluminiumproduktion AB i Kristinehamn. Under åren 2006 - 2009 investeras 20 MSEK i maskiner och byggnader

 • 2018

  Idag

  Verksamheten drivs idag i egna lokaler på ca 8 000 kvadratmeter. Antalet anställda är 40 personer ( 2008), varav 36 i Kvicksund och 4 i Eskilstuna.

 • Nästa
  Steg

Kontakta oss

Vi svarar gärna på dina frågor.

Lars Sedenborg

VD

lars.sedenborg@sedenborgs.se

016-155941

Lars Sedenborg

Marknadschef/Kvaliteschef

lars.sedenborg@sedenborgs.se

0708 76 32 13

Lars Sedenborg

Bearbetningsansvarig

lars.sedenborg@sedenborgs.se

016-155941

Thomas Sedenborg

Gjuteriansvarig

thomas.Sedenborg@sedenborgs.se

016-155949

Vakant

Kvalité

Epost

Övrigt

order@sedenborgs.se

ekonomi@sedenborgs.se

Postadress

Box 123

635 30 Kvicksund

Thomas Sedenborg

Produktionschef

thomas.sedenborg@sedenborgs.se

016-155949

Besök oss:
Nyckelövägen 43
635 32 Kvicksund
Södermanlands län